Scrol

MARCHIEN BOLL-MEERMAN

Na afronding van haar studie pedagogiek aan de HAN besloot Marchien om in de gehandicaptenzorg te gaan werken. Ze heeft zich breed ontwikkeld en heeft op meerdere gebieden ervaring op gedaan. Marchien heeft zowel op de groepen gewerkt met kinderen met ASS, verstandelijke beperkingen en gedragsproblematiek. Ze heeft vervolgens in 2018 de opleiding tot intensief ambulant hulpverlener afgerond. Marchien is SKJ geregistreerd en werkt al meerdere jaren als specialistisch ambulant hulpverlener met veel voldoening in gezinnen en met jeugdigen.

TMR-_dsc8323-reportage-LR-57

DIANA VAN ZANTEN-DE BREE

Diana heeft na haar opleiding pedagogiek gekozen voor het werk binnen de gehandicaptenzorg. Ze is bekend met de Triple C methodiek. Ze heeft meerdere jaren gewerkt op de groep met voornamelijk jongeren met ASS en een verstandelijke beperking. Vervolgens is ze als ambulant hulpverlener aan de slag gegaan. Diana is SKJ geregistreerd en werkt in gezinnen en met jeugdigen als specialistisch ambulant hulpverlener.

TMR-_dsc8313-reportage-LR-54

ARIE VAN ZETTEN

Tijdens zijn studie maatschappelijk werk en dienstverlening verdiepte hij zich in autisme en heeft hij ervaringen opgedaan binnen het autisme spectrum stoornis (ASS) bij jeugd en volwassenen. Hij heeft zich verder gespecialiseerd als kindertherapeut en volgde diverse opleidingen op het gebied van coaching en motiverende gespreksvoering. Sinds 2016 werkte hij bij Ben Zijl in de praktijk. Sinds 2018 werkt hij vanuit zijn eigen praktijk.

TMR-_dsc8289-reportage-LR-45

ANNEGRE MEERMAN

Tijdens haar studie maatschappelijk werk en dienstverlening heeft Annegré zich breed ontwikkeld. Annegré heeft in de afgelopen jaren ervaring opgedaan binnen het werk als ambulant begeleider met meervoudige problematiek bij volwassenen. Voorbeelden hiervan zijn licht verstandelijke beperking, verslaving, en psychiatrische problematiek. Ze heeft een oplossings- en krachtgerichte werkwijze.

TMR-_dsc8305-reportage-LR-52

BEN ZIJL

Na afronding van zijn studie maatschappelijk werk (1985) werkte Ben lange tijd bij een zendingsorganisatie. Nadien maakte hij de overstap naar een oudervereniging, waar hij zich specialiseerde in seksuologische hulpverlening aan jongeren en volwassen met een verstandelijke beperking. Ook volgde hij diverse opleidingen op het gebied van seksuologie en autisme. Sinds 2011 werkte hij vanuit zijn eigen praktijk als registertherapeut BNG. Ben pakt binnen TAMIM de vraagstukken op die bij zijn specialisme horen.

TMR-_dsc8318-reportage-LR-55

CHRISTEL VAN HERK - MEIJER

Sinds haar studie HBO-MWD (maatschappelijk werk en dienstverlening) heeft Christel zich breed ontwikkeld en ze heeft onder meer gewerkt met mensen aan de rand van de samenleving, kinderen, mensen met medische problematiek, mensen met een beperking en mensen in rouw. Ze is gecertificeerd in rouwbegeleiding.

TMR-_dsc8295-reportage-HR-49-kopie.jpg

WERKWIJZE

TAMIM kenmerkt zich door oplossings- en ontwikkelingsgerichte kortdurende therapie. Wij willen jouw kwaliteiten ontdekken en inzetten zodat je op eigen kracht weer verder kan. Hierbij leren we je om te gaan met je hulpvraag zodat je oprecht jezelf kan zijn. Daarnaast kunnen we middels psycho-educatie de omgeving inschakelen om dit te bevorderen.

Tijdens de oriëntatie onderzoeken we of wij je kunnen helpen.

Het intakegesprek richt zich op het uitdiepen van de hulpvraag en samen worden er een behandelplan en doelen opgesteld. 

Wij werken, indien gewenst, ambulant in de veilige en vertrouwde omgeving van de cliënt.

Onze medewerkers zijn SJK-geregistreerd of vallen onder auspiciën van een SKJ-collega.

Wij leven en werken vanuit een reformatorische levensovertuiging. Die overtuiging klinkt door in onze manier van werken. Wij beperken ons niet tot deze doelgroep; wij willen er zijn voor iedereen ongeacht levensbeschouwing.

TMR-_dsc8069-reportage-LR-8
vertrouwen.svg
Vertrouwen
verbinden.svg
Verbinding
betekenis.svg
Betekenis
MEER WETEN?

Neem eens contact met ons op, wij denken graag met je mee!

TMR-_dsc8436-reportage-LR-84
TMR-_dsc8415-reportage-LR-80